Tag Archives: tajemniczy klient

tajemniczy klient

Badania dotyczące satysfakcji klientów mogą przybierać różne formy m.in. ilościowe- realizowane przy pomocy ankiet i kwestionariuszy lub jakościowe , których głównym celem jest zebranie pogłębionego wywiadu , dotyczącego jakiegoś sektora usług lub ogólnej opinii na temat przedsiębiorstwa. Jednak najbardziej wiarygodne dane zostaną dostarczone zarządowi firmy, jeżeli zostanie wykorzystana obecnie najbardziej wiarygodna i powszechna metoda- Tajemniczy klient. Polega ona na dokładnym sprawdzeniu funkcjonowania tych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których pracownicy firmy